Gândul Zilei

Când Dumnezeu te cheamă să privești! (p2/3)

„Suie-te pe … muntele Nebo … și privește țara Canaanului pe care o dau în stăpânirea copiilor lui Israel.” Deuteronom 32:49

Ne alăturăm și astăzi călătorului obosit, pentru a privi împreună cu el de pe „înălțimile muntelui”.  Pe fiecare pisc s-a oprit Moise, privind la scenele ce se desfășurau înaintea lui. Departe, către apus, se întindeau apele albastre ale Mării celei Mari; către miazănoapte se înălțau spre cer munții Hermonului; către răsărit se întindea podișul Moab, iar dincolo de el Basanul, locul biruințelor lui Israel; către miazăzi, până departe, era pustia în care pribegiseră atâta timp. 

În plus, i se descoperă scene importante din vremurile ce aveau să vină, și anume :

 • a văzut întâia venire a Mântuitorului;
 • a văzut steaua de pe cer care îi îndruma pe magii din răsărit către Isus;
 • a văzut pe Domnul ca prunc în Betleem, a auzit glasul corurilor îngerești izbucnind în imn vesel de laudă, vestind slavă lui Dumnezeu și pace pe pământ;
 • a văzut viața umilă a Domnului Hristos în Nazaret, lucrarea Lui plină de iubire și milă, cum și vindecările Lui și felul cum a fost lepădat de națiunea semeață și necredincioasă;
 • a văzut pe Domnul Isus pe Muntele Măslinilor cum, plângând, Își lua rămas bun de la cetatea Lui iubită;
 • a văzut cea din urmă lepădare a acestui popor atât de mult binecuvântat de Dumnezeu;
 • a privit pe Mântuitorul până în Ghetsemani și a văzut chinul Lui sufletesc din grădină, vânzarea, batjocura și chinul, apoi răstignirea pe cruce;
 • a văzut batjocura și ura satanică pe care o manifesta națiunea iudaică față de Mântuitorul;
 • a auzit strigătul de moarte al Domnului Hristos: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”;
 • a văzut cum Isus zăcea în mormântul cel nou al lui Iosif;
 • L-a văzut ieșind biruitor și înălțându-Se la cer însoțit de îngerii adoratori, luând cu Sine o mulțime de captivi;
 • a văzut cum se deschid porțile strălucitoare pentru a-L primi pe Împărat;
 • a văzut că el însuși trebuia să fie unul dintre cei care Îl însoțeau pe Mântuitorul și-I deschideau porțile veșnice;
 • … (va continua)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.