Category Archives: Tableta Săptămânii

Tableta Săptămânii

Iubire neegoista

Iubire neegoistaIubire neegoistă…

„Iubirea divină face cele mai mişcătoare apeluri la inimă atunci când ne cheamă să dăm pe faţă aceeaşi milă duioasă pe care a ma­nifestat-o Hristos. Numai acela care are o iubire neegoistă faţă de fratele său are adevărata iubire a lui Dumnezeu.”

(„Istoria Faptelor Apostililor”, E. G. White, pg. 399).

Marele Patron…

baniMarele Patron…

Ceea ce stă la temelia integrităţii în afaceri şi a adevăratului succes este recunoaşterea faptului că Dumnezeu este proprietar. Creatorul tuturor lucrurilor este adevăratul patron. Noi suntem administratorii Săi. Tot ceea ce avem reprezintă un bun pe care ni l-a încredinţat pentru a fi folosit conform îndrumărilor Lui.” (Educatia, E. G. White, pg. 103)

Bland, milos…

MilosBlând, milos…

„Fiul lui Dumnezeu S-a plecat în umilinţă spre a ridica pe cel căzut. Pentru aceasta, El a părăsit lumile necăzute din înălţime… El era întărit prin hrană şi reînviorat prin somn. El era străin şi călător pe pământ  ̶  în lume, dar nu din lume; ispitit şi încercat, aşa cum sunt ispitiţi şi cercaţi bărbaţii şi femeile de azi, totuşi, trăind o viaţă fără de pă­cat. Blând, milos, plin de împreună-simţire faţă de alţii, totdeau­na atent faţă de alţii, El a reprezentat caracterul lui Dumnezeu.”

(„Istoria Faptelor Apostililor”, E. G. White, pg. 385).

Măsura dreptații

masura dreptatiiMăsura dreptății…

„Fiul lui Dumnezeu S-a plecat în umilinţă spre a ridica pe cel căzut. Pentru aceasta, El a părăsit lumile necăzute din înălţime… El ştia ce înseamnă să fii flămând, însetat şi obosit. El era întărit prin hrană şi reînviorat prin somn. El era străin şi călător pe pământ  ̶  în lume, dar nu din lume; ispitit şi încercat, aşa cum sunt ispitiţi şi cercaţi bărbaţii şi femeile de azi, trăind totuşi o viaţă fără de pă­cat. Blând, milos, plin de împreună simţire faţă de alţii, totdeau­na atent faţă de alţii, El a reprezentat caracterul lui Dumnezeu.”

(„Istoria Faptelor Apostililor”, E. G. White, pg. 341).

Istoria sacra…

Ibibliastoria sacră…

Biblia este cea mai veche şi cea mai amplă sursă istorică pe care o au oamenii. Ea a venit direct de la izvorul adevărului veşnic şi, de-a lungul veacurilor, o mână divină i-a păstrat puritatea. Ea luminează trecutul îndepărtat, trecut pe care cercetarea omenească încearcă în zadar să-l pătrundă. Numai aici ne este dată istoria neamului nostru omenesc, neîntinată de mândria sau prejudecăţile omeneşti.” (Educatia, E. G. White, pg. 133)

Secolul vitezei…

vitezaSecolul vitezei…

Mulţi, chiar în clipele lor de închinare, nu reuşesc să primească binecuvântarea unei adevărate comuniuni cu Dumnezeu. Sunt într-o grabă prea mare. Cu paşi grăbiţi, încearcă să intre în cercul prezenţei iubitoare a lui Hristos, zăbovind poate o clipă în atmosfera sacră, neaşteptând însă să primească sfat. Nu pot rămâne cu Învăţătorul divin din lipsă de timp. Cu poverile lor, se întorc la muncă.” (Educatia, E. G. White, pg. 201).

Iubire creștină…

IubireIubire creștină…

Una din cele mai puternice dovezi ale adevăratei convertiri este iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni. Cei care Îl primesc pe Isus ca Răscumpărător al lor au o iubire profundă şi sinceră pentru alţii care au o credinţă tot atât de preţioasă.”

(„Istoria Faptelor Apostililor”, E. G. White, pg. 188).

Semnele sfârșitului…

semneSemnele sfarsitului…

Sunt mulţi în lumea de azi care îşi închid ochii faţă de dovezile pe care Hristos le-a dat spre a-i avertiza pe oameni cu privire la venirea Sa. Ei caută să liniştească orice simţământ de teamă, în timp ce chiar atunci semnele sfârşitului se împlinesc cu repeziciune şi lumea se grăbeşte spre timpul când Fiul omului Se va arăta pe norii cerului.”

(„Istoria Faptelor Apostililor”, E. G. White, pg. 186).

Ajutor neobosit…

ajutorAjutor neobosit…

Lucrarea îngerilor este aceea de a se apropia de cel încercat, suferind şi ispitit. Ei lucrează neobosit în favoarea acelora pentru care a murit Hristos… În ceruri, se duce un raport despre fiecare străduinţă încununată cu succes, depusă de noi spre a risipi întunericul şi răspândi cunoştinţa despre Hristos. Când fapta este raportată înaintea Tatălui, bucuria se răspândeşte prin toată oştirea cerului.”

(„Istoria Faptelor Apostililor”, E. G. White, pg. 109).

Eficienta in munca

eficientaEficiență în muncă…

„Tinerii să fie pătrunşi de gândul că educaţia nu are scopul de a-i învăţa cum să scape de sarcinile neplăcute ale vieţii şi de poverile ei, ci acela de a uşura munca prin predarea unor metode mai bune şi a unor idealuri mai înalte.” (Educatia, E. G. White, pg. 171)