Gândul Zilei

Dacă păcătuim, El mijlocește pentru noi în ceruri!

„Copilașilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiți. Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit.” – 1 Ioan 2:1

lehova, Domnul, n-a considerat complet planul de mântuire investindu-l numai cu iubirea Sa. Ci, prin hotărârea Sa, El a aşezat la altarul Său un Mijlocitor îmbrăcat în haina naturii noastre umane. Ca Mijlocitor al nostru, lucrarea slujbei Domnului Isus Hristos este aceea de a ne prezenta lui Dumnezeu, ca fii şi fiice ale Sale.

Domnul Hristos S-a angajat să fie Înlocuitorul nostru şi Garantul nostru şi nu trece cu vederea pe nimeni. Există un inepuizabil fond de desăvirşită ascultare ce izvorăşte din ascultarea Sa. În ceruri, meritele Sale, lepădarea de sine a Sa şi sacrificiul Său sunt tezaurizate ca ,, tămâie” pentru a fi oferite împreună cu rugăciunile poporului Său. În timp ce rugăciunile sincere şi umile ale celor păcătoşi se înalță la tronul lui Dumnezeu, Domnul Hristos amestecă împreună cu ele meritele propriei Sale vieţi de o desăvârşită ascultare. Rugăciunile noastre sunt înmiresmate de această tămâie. Domnul Hristos S-a angajat să mijlocească în favoarea noastră, iar Tatăl ascultă totdeauna pe Fiul Său.

Aceasta este taina dumnezeirii şi anume ca Hristos să ia asupra Sa haina naturii umane şi, printr-o viaţă de umilinţă, să înalțe pe om, la Dumnezeu, pe scara valorii morale; ca El să poarte natura Sa adoptată la tronul lui Dumnezeu şi acolo să prezinte pe copiii Săi Tatălui, ca să le acorde o onoare deosebită, şi anume onoarea conferită îngerilor – aceasta este o minune pentru Universul ceresc, taina la care privesc şi pe care doresc să o înţeleagă îngerii. Aceasta este iubirea ce topeşte inima celui păcătos. (Ms/21/1900).

El, care nu poate să vadă fiinţele omeneşti expuse nimicirii fără să-şi dea sufletul până la sacrificiu final pentru a le salva de la ruina veşnică, va privi cu milă şi compasiune asupra fiecărui suflet care îşi dă seama că nu se poate mântui singur. (GCB/tr.4/1899).

Domnul Hristos este Apărătorul tău. În această puternică recunoaştere din toată inima a iubirii lui Dumnezeu, prinde braţul lui Hristos şi ţine-te bine de El. Mâinile Lui te țin mult mai sigur şi mai puternic decât poți tine tu mâna Sa. (Scris.182/1901).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.