Gândul Zilei

Dacă suntem copii, suntem și moștenitori!

„Dacă suntem copii, suntem şi moştenitori; moştenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviți împreună cu El.” – Romani 8:17

Toţi aceia care intră în legământ cu Domnul Isus Hristos devin, prin adopțiune, copii ai lui Dumnezeu. Ei sunt curățiți prin puterea regeneratoare a Cuvântului şi îngerii sunt însărcinați să le slujească. Ei sunt botezaţi în numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt. Ei s-au legat să fie membri activi ai bisericii Sale de pe pământ. Ei trebuie să fie morţi faţă de toate capcanele plăcerilor lumeşti; dar în vorbire şi sfinţenie, ei trebuie să exercite, prin sfinţirea Duhului, o influenţă vie pentru Dumnezeu.

„Moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Hristos!” Ce poziție înaltă şi plină de demnitate! Despărţiţi şi deosebiți de lume, în siguranţă faţă de cursele viclene ale lui Satana! Prin legământul lor baptismal, urmaşii declaraţi ai lui Dumnezeu s-au legat să reziste în opoziţia lor fată de ceea ce este rău. Vrăjmaşul sufletelor va lucra cu toată dibăcia pentru a le corupe mintea. El va căuta să introducă metodele sale în lucrarea lor pentru Maestru. Dar ei vor fi în siguranță dacă vor da ascultare chemării: „Încolo, fraților, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.” (Ef. 6:10-11; Ms. 57/1907).

Omul este onorat atunci când este făcut partener al firmei lui Dumnezeu, atunci când este acceptat ca lucrător în marile centre pe care le-a înfiinţat El… Prin numire, Domnul, Răscumpărătorul nostru, este moştenitorul lui Dumnezeu şi toţi aceia care sunt conlucrători cu El în lucrarea de salvare de suflete sunt împreună moştenitori cu El… A fi biruitor înseamnă a fi aşezat în rândurile acelora care au o mult mai mare şi veşnică greutate de slavă. (Scris. 49/1896).

La ce onoare mai mare am putea aspira, decât la aceea de a fi numiți copii ai lui Dumnezeu? Ce rang mai mare am putea avea, ce moştenire mai mare putem găsi decât aceea care revine acelora care sunt moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Hristos? (YI/8 dec. 1892).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.