Gândul Zilei

Dumnezeu a trimis pe Fiul Său să moară, ca noi să putem trăi!

„Și stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre.” 1 Ioan 4:10

În acțiunea răscumpărării neamului omenesc, Dumnezeu a manifestat iubirea Sa în sacrificiul făcut, un sacrificiu atât de larg, de profund și de înalt încât este cu neputință de măsurat. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu.” Ioan 3:16

când Adam a păcătuit, el a aruncat neamul omenesc într o disperată mizerie, încât Dumnezeu ar fi putut să se separe de ființele căzute. El ar fi putut să-i trateze pe păcătoși așa cum meritau să fie tratați. El ar fi putut porunci îngerilor să reverse asupra lumii noastre potirele mâniei Sale. El ar fi putut să șteargă această pată neagră din Universul Său. Dar el nu a făcut nimic din toate acestea. În loc de a-i alunga dinaintea prezenței Sale, El S-a apropiat mai mult de neamul omenesc căzut. El a dat pe Fiul Său, ca să devină os din oasele noastre și carne din carnea noastră. „Și Cuvântul S-a făcut trup, și a locuit printre noi… plin de har și de adevăr.” (Ioan 1:14). Domnul Hristos, prin legătura Sa umană cu oamenii, i-a apropiat de Dumnezeu. El a îmbrăcat natura Sa divină cu haina naturii omenești, demonstrând astfel în fața Universului ceresc, înaintea lumilor necăzute în păcat, cât de mult iubește Dumnezeu pe fiii oamenilor.

Darul lui Dumnezeu făcut oamenilor este mai presus de orice evaluare. Nimic nu a fost reținut. Dumnezeu nu va îngădui să se spună că El ar fi putut face mai mult sau să manifeste o mai mare iubire față de neamul omenesc. Dăruind pe Domnul Hristos, El a dat tot cerul.

Cel înălțat, care a fost cu tatăl mai înainte de a fi lumea S-a supus umilindu-Se, pentru ca să poată înălța omenirea. Profeția a dat la o parte vălul, pentru ca noi să putem vedea tronul cerului, să putem vedea înălțat pe acest tron pe Cineva în chip omenesc, care a venit în lumea noastră să sufere, să fie chinuit, de biciuit și zdrobit pentru fărădelegile noastre. (Ms.21/1900). În acest fel Și-a manifestat Dumnezeu iubirea Sa față de om. În Hristos El a dat tot cerul, pentru ca chipul moral al lui Dumnezeu să poată fi restaurant în om… Harul Său, în toată vastitatea lui este pus la dispoziția tuturor. (G.C.B. Tr. 4/1899)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.