Gândul Zilei

El este întruparea adevărului!

„Eu pentru aceasta M-am născut și am venit în lume, ca să marturisesc despre adevăr. Oricine este în adevăr ascultă glasul Meu.” – Ioan 18:37

Superioritatea conştientă a Domnului Hristos, chiar şi atunci când cobora pas cu pas pe calea umilinţei, a dat o uimitoare putere cuvintelor Sale. Ce lecție pentru învăţătura noastră ne-a dat El şi cu ce autoritate a mustrat El păcatele oamenilor aflaţi în poziţii înalte! Pentru El, adevărul era… adevăr şi acesta n-a suferit niciodată în mâinile Sale, pentru că El era autorul adevărului. „Eu”, spunea Domnul Isus lui Pilat, „pentru aceasta M-am născut şi am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr.” (loan 18,37). El a fost întruparea adevărului şi a sfinţeniei. El, care S-a aflat în sfatul lui Dumnezeu, care a locuit în partea dinăuntru a sanctuarului Celui Veşnic, vorbea ceea ce ştia… Dar oamenii care pretind că se află pe o poziţie înaltă de cunoaştere şi înţelegere spirituală dau greş în a înţelege însemnătatea Lui şi ceea ce s-a realizat din veşnicie de către Tatăl şi Fiul şi, în ignoranța lor, stau pe poziţia de critici şi condamnă.

Hristos cel crucificat va atrage întotdeauna sufletele la El. Pe de altă parte, Satana le atrage departe de Hristos, ca să nu umble în lumina feţei Sale, ca să nu vadă pe Hristos în bunătatea şi mila Sa, în infinita Lui compasiune şi iubire neîntrecută. El se interpune, prezentând ispititoarele atracţii lumeşti, pentru ca Dumnezeu să nu poată fi recunoscut în Isus Hristos. Dar Domnul Hristos a venit ca oricine va crede în El să poată fi mântuit. După cum floarea se întoarce după soare pentru ca razele lui strălucitoare să poată ajuta la desăvârşirea frumuseţii şi simetriei ei, tot astfel urmaşii Domnului Hristos trebuie să se întoarcă spre Soarele Neprihănirii, pentru ca lumina cerului să strălucească peste ei, să le desăvârşească caracterele şi să le dea o profundă şi durabilă experienţă în lucrurile lui Dumnezeu. Este peste puterea noastră să putem pricepe binecuvântările care sunt puse la dispoziţia noastră prin Hristos, dacă vom uni eforturile omeneşti cu harul Său divin. (YI/22 sept. 1898).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.