Gândul Zilei

El știe cum trebuie să ne ajute atunci când suntem ispitiți!

„Și prin faptul că El Însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți.” – Evrei 2:18

Deşi a suferit cele mai teribile ispitiri, Domnul Hristos n-a cedat şi nici nu S-a descurajat. El a dus lupta pentru noi şi, dacă ar fi şovăit sau dacă ar fi cedat ispitei, neamul omenesc ar fi fost pierdut.

Biblia nu face decât să menționeze conflictul cu Satana în ispitirea în pustie, dar aceasta a constituit o încercare, un chin teribil. Domnul Hristos a ieşit biruitor din această luptă, suportând pentru noi încercări şi adversităţi. Cât de puțin este capabil omul să înţeleagă puterea ispitirii Domnului Hristos! Cât de puţin înțelege el chinul acesta de care atârna destinul lumii pierdute! Răscumpărătorul lumii nu Se războia împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. Tot cerul era interesat în acest conflict. Ce bucurie, ce sărbătoare a fost în ceruri pentru că s-a dat ajutor Aceluia care este puternic pentru a birui, puternic pentru a mântui!

Ce eveniment deosebit a fost acela când Hristos S-a aşezat în poziţia sau situația lui Adam şi a trecut cu bine proba, încercare la care Adam a căzut. Prin acest act, El a aşezat pe om în grația lui Dumnezeu, pe o poziție avantajoasă, poziție de pe care el poate fi biruitor prin meritele lui Isus Hristos. În numele Său, prin harul Său, omul poate fi biruitor, aşa cum Domnul Hristos a fost biruitor. În Hristos, natura divină şi cea umană erau unite. Singura cale prin care omul poate fi biruitor este numai devenind părtaş al naturii divine… Divinitatea şi natura umană sunt împletite în acela care are în el Spiritul lui Hristos. Apostolul Pavel scria: „Prin urmare a trebuit să Se asemene fraților Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos şi vrednic de încredere… Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.” – Evrei 2:17; 4:15 (YI/30 iunie 1892).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.