Gândul Zilei

În cămin!

„Să le scrii pe ușiorii casei tale și pe porțile tale.” – Deuteronom 6:9

Din cele mai vechi timpuri, cei credincioşi din Israel au dat o mare atenție problemei educației. Domnul Dumnezeu a poruncit ca, din pruncie, copiii să fie învăţaţi despre bunătatea şi măreția Lui, în mod deosebit aşa cum sunt descoperite în Legea Sa şi înfăţişate în istoria poporului Israel. Prin cântec şi rugăciune, prin lecțiile din Scripturi, adaptate spre a deschide mintea, taţii şi mamele trebuia să-i învețe pe copiii lor că Legea lui Dumnezeu este expresia caracterului Său şi că, primind în inimă principiile Legii, chipul lui Dumnezeu va fi întipărit în minte şi în suflet. (CG/32).

Dacă a fost un lucru esenţial pentru Moise ca să reprezinte, să redea poruncile în imnurile sfinte astfel încât atunci, când aveau să mărşăluiască prin pustie, copiii să învețe să cânte Legea cuvânt cu cuvânt, cu cât mai esențial este astăzi să învăţăm pe copiii noştri Cuvântul lui Dumnezeu. (RH/8 sept. 1904).

Adevărata fericire în viaţa aceasta, cum şi în cea viitoare depinde de ascultarea de un ,,aşa zice Domnul…”. Să lăsăm ca viaţa Domnului Hristos să fie un model. Satana va născoci orice mijloc posibil pentru a doborâ acest standard înalt de pioşenie, ca fiind în totul prea strict. Este lucrarea voastră aceea de a imprima în copiii voştri, încă din primii lor ani, gândul că sunt făcuţi după chipul lui Dumnezeu. Domnul Hristos a venit în această lume pentru a le da un exemplu viu despre ceea ce ei trebuie să fie, iar părinții care pretind a crede adevărul pentru acest timp trebuie să înveţe pe copiii lor să iubească pe Dumnezeu şi să asculte de Legea Sa. Aceasta este cea mai mare şi mai importantă lucrare pe care taţii şi mamele o pot face. (CG/80.81).

Marea mişcare de reformațiune trebuie să înceapă în cămin. Ascultarea de Legea lui Dumnezeu este cel mai mare stimulent spre hărnicie, economie, încredere şi o dreaptă relație între om şi om. (CG/489).

O maturitate nobilă şi multilaterală nu este rezultatul hazardului. Ci este rezultatul unui proces modelator al caracterului, ale cărui baze s-au pus în primii ani ai tinereţii şi prin trăirea Legii lui Dumnezeu în cămin. (CG/42).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.