Gândul Zilei

Legea iubirii scrisă în inimile noastre!

„Ci, iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel, după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înlăuntrul lor şi o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu… Căci le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.” – leremia 31:33-34

Lucrarea pe care creştinismul este chemat s-o realizeze în lume nu este aceea de a deprecia Legea lui Dumnezeu şi nici de a scădea sau micşora, cât de puţin, din sfânta ei demnitate, ci trebuie să scrie această Lege în minte şi inimă. Când Legea lui Dumnezeu este astfel implantată în sufletul celui credincios, el îşi apropie viata veşnică prin meritele Domnului Hristos.

Scopul Evangheliei este atins atunci când acest mare obiectiv final este realizat. Veac după veac, lucrarea ei este aceea de a uni inimile urmaşilor Săi într-un spirit de frăţie universală, prin credinţa adevărului, stabilind astfel sistemul de ordine şi armonie al cerului în familia lui Dumnezeu de pe pământ, pentru ca ei să poată fi socotiți vrednici de a deveni membri ai familiei regale de sus. Dumnezeu, în înţelepciunea şi mila Sa, pune la probă pe bărbaţi şi femei aici, ca să vadă dacă vor asculta de vocea Sa şi vor respecta Legea Sa sau se vor răzvrăti, aşa cum a făcut Satana…

Scopul lui Dumnezeu în darea Legii neamului omenesc căzut a fost acela ca omul, prin Isus, să se poată ridica din starea lui decăzută, spre a fi una cu Dumnezeu, pentru ca cea mai mare schimbare morală să poată fi manifestată în natura şi caracterul său. Această transformare morală trebuie să aibă loc; dacă nu, omul nu va fi un supus sigur în Împărăţia lui Dumnezeu, pentru că ar da loc la revoltă…

Aici, în această viaţă, este timpul pentru punere la probă. Îngerii lui Dumnezeu urmăresc dezvoltarea caracterului şi cântăresc valoarea morală. Întreaga problemă ce se pune este dacă el este ascultător sau neascultător de poruncile lui Dumnezeu. A fost păcătosul transformat în această lume, prin meritele Domnului Hristos, într-un slujitor ascultător, astfel încât el să fie corespunzător spre a se alătura societății cereşti? (RH/21 iulie 1891).

Legea lui Dumnezeu în inimile noastre va face ca interesele noastre să fie subordonate unor consideraţii mai înalte şi veşnice. (3T/397).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.