„Singurul lucru pe care trebuie să-l știi este locația unei librării.” Albert Einstein

 

Adevăr Biblic pentru azi

15,00 lei
Doctrine biblice fundamentale ale Adventiștilor de Ziua a Șaptea - Mișcarea de Reformă. 188 pagini

Evanghelia în Galateni

20,00 lei
Epistola pe care Pavel a scris-o credincioșilor din Galatia este unul dintre documentele esențiale în apărarea îndreptățirii prin credință. În epistola către Romani, Pavel a explicat într-un mod foarte clar procesul mântuirii. În Epistola sa către Galateni, el descoperă aceleași adevăruri fundamentale, dar cu un alt scop: de a corecta ereziile grave care se strecurau între credincioși.

Răspuns la obiecţiile adventiştilor de ziua a şaptea

8,00 lei
Această carte este pregătită cu scopul de a explica motivele credinței noastre, existența noastră ca Mișcare de Reformă și pentru a răspunde la Obiecțiile poporului adventist de ziua a șaptea în ceea ce ne privește.

Comorile copiilor 2022

5,00 lei
„Comorile copiilor” vol. 2, nr. 3b este un ghid călăuzitor pentru părinți, pentru ca ei să studieze zilnic cu copiii lor mici, studiu care aplică principiile Bibliei și Spiritului Profetic. Acest studiu este bazat pe un ciclu de trei ani și este publicat de Conferința Generală a Adventiștilor de Ziua a Șaptea, Mișcarea de Reformă, Departamentul Școlii de Sabat.

Mărturii pentru comunitate vol. 9

20,00 lei
Referindu-ne la perioada volumului 9, găsim că ea cuprinde aproximativ cinci ani, extinzându-se până în vara anului 1909. Experiența doamnei White din această perioadă este declanșată și încheiată de călătoriile sale de la casa ei din St. Helena, California, spre Est, pentru a participa la adunări importante.

Mergând contra curentului

25,00 lei
Devoțional cu versete biblice și texte din scrierile E.G. White, pentru studiu zilnic

Înalta noastră chemare

25,00 lei
Devoțional cu versete biblice și texte din scrierile E.G. White, pentru studiu zilnic

Poti fi biruitor

25,00 lei
Devoțional cu versete biblice și texte din scrierile E. G. White, pentru studiu zilnic

Calatorie spre lumea literelor

10,00 lei
Calatorie spre lumea literelor, carte de colorat cu mici poezi si ilustratii pentru invatarea literelor

Indicator pe drumul vietii

25,00 lei
Popas peste veacuri - Devotional zilnic cu versete biblice si fragmente E.G. White 384 pagini