Gândul Zilei

Nenumărați îngeri sunt gata să ne ajute!

„M-am uitat, și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era zece mii de ori zece mii și mii de mii.” – Apocalipsa 5:11

Când Domnul Hristos S-a înălțat la Tatăl, n-a lăsat pe urmaşii Săi fără ajutor. Duhul Sfânt, ca reprezentant al Său, şi îngerii cerului, ca duhuri slujitoare, sunt trimişi ca să ajute pe aceia care, în ciuda multor dificultăți, duc lupta cea bună a credinței. Nu uita niciodată că Domnul Isus este ajutorul tău. Nimeni nu înțelege mai bine ca El particularitățile caracterului tău. El veghează peste tine şi, dacă eşti dispus să fii călăuzit de El, atunci va răspândi influențe bune în jurul tău, care să te facă în stare să împlineşti toată voia Sa, pe care o are cu privire la tine. (MYP/17).

În aparenţă, nimic nu este mai fără speranţă şi totuşi invincibil ca sufletul care-şi simte nimicnicia şi se sprijină in totul pe meritele Mintuitorului. Dumnezeu va trimite pe îngerii din cer în ajutorul unui astfel de suflet, pentru a nu-l lăsa să fie biruit. (7T/17).

Îngerii sunt slujitori ai lui Dumnezeu, radiind de strălucirea luminii ce se revarsă continuu din prezenţa Sa, zburând cu repeziciunea aripilor lor, ca să aducă la îndeplinire voinţa Sa. (1 F.B. /18).

Îngerii sunt totdeauna prezenți acolo unde sunt mai necesari, cu cei care au de dus lupta cea mai grea cu eul şi ale căror situații sunt mai descurajatoare. (HLL/432).

Tot astfel au fost îngerii în apropierea urmaşilor credincioşi ai lui Hristos din toate timpurile. Vasta confederaţie a răului atacă pe toţi aceia care vor să biruiască; dar Hristos doreşte ca noi să privim la lucrurile care nu se vad, la oştile cereşti care stau de strajă în jurul acelora care iubesc pe Dumnezeu, ca să-i poată scăpa. Din câte primejdii văzute şi nevăzute am fost noi scăpaţi prin mijlocirea îngerilor nu vom şti niciodată decât atunci când, în lumina veşniciei, vom vedea providenţa lui Dumnezeu! Atunci vom afla că întreaga familie cerească s-a interesat de familia de aici, de jos, și că trimişii de la tronul lui Dumnezeu au urmărit zi de zi paşi noştri. (HLL/226).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.