Gândul Zilei

Am primit din plinătatea lui Dumnezeu

„Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har.” (Ioan 1:16)

Domnul Hristos a căutat să salveze lumea nu asemănându-Se ei, ci revelându-i puterea transformatoare a harului lui Dumnezeu de a modela și a forma caracterul omenesc după chipul caracterului lui Hristos. (Review and Herald, 22 ianuarie 1895)

Satana L-a prezentat pe Dumnezeu ca fiind egoist și asupritor, ca pe unul care pretinde totul și nu dă nimic, care cere de la toate ființele pe care le-a creat să-L slujească pentru gloria Sa și nu face niciun sacrificiu pentru binele lor. Însă darul lui Hristos descoperă gândurile din inima Tatălui. (…) Declară că, deși ura lui Dumnezeu față de păcat este tot așa de tare ca moartea, iubirea Sa față de păcătos este mai tare decât moartea. Asumându-Și lucrarea de răscumpărare a noastră, El nu va cruța nimic, oricât de scump, din ce este necesar pentru desăvârșirea lucrării Sale. Nu se reține niciun adevăr esențial pentru mântuirea noastră, nu se neglijează nicio minune a harului, nu rămâne nefolosit niciunul din instrumentele divine. Har este îngrămădit peste har și dar peste dar. Întreaga vistierie a cerului este pusă la îndemâna celor pe care El caută să-i salveze. După ce a adunat bogățiile universului și a deschis resursele puterilor nesfârșite, Tatăl le predă în mâinile lui Hristos și zice: „Toate acestea sunt pentru om. Folosește aceste daruri ca să-l convingi că nu există iubire mai mare ca a Mea pe pământ sau în cer! Cea mai mare fericire o va găsi iubindu-Mă pe Mine.” (Hristos, Lumina lumii/Viața lui Iisus, p. 57)

Tatăl apreciază fiecare suflet pe care Fiul Său l-a răscumpărat prin darul vieții Sale. Au fost luate toate măsurile ca noi să primim putere divină, care ne va face în stare să învingem ispitele. Prin ascultarea de toate cerințele lui Dumnezeu, sufletul este păstrat pentru viața veșnică. (General Conference Bulletin, an III, nr. 4, 1899)

Dumnezeu are un cer plin de binecuvântări pe care dorește să le reverse asupra celor ce caută cu ardoare acel ajutor pe care numai El îl poate da. (CBAZȘ, vol. 1, p. 1087)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.