Societatea Comercială „FARUL SPERANŢEI” S.R.L a fost înfiinţată în anul 2004, de când funcţionează neîntrerupt, are ca principal obiect de activitate editarea şi tipărirea de carte.

Pe lângă cărţi, aceasta mai realizează şi diverse alte tipărituri, cum ar fi: broșuri, reviste, cataloage, pliante, afișe, flayere, agende, calendare, cărți de vizită, înregistrări audio-video, multiplicări CD/DVD, majoritatea în domeniul sănătăţii, nutriţiei şi al educaţiei moral-religioase.

Design-ul grafic și editarea e asigurată de un personal calificat, din partea colectivului redacțional Editura Păzitorul Adevărului. Aceasată editură a fost înființată în anul 1934, a activat până în anul 1952 când a fost interzisă de regimul comunist, iar în anul 1990 și-a reluat activitatea de editare.