Gândul Zilei

Noi trebuie să iubim pe Domnul cu toată inima noastră!

„Isus i-a răspuns: Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău.” – Matei 22:37

Acela care are iubirea lui Dumnezeu revărsată larg în inima sa va reflecta curăția şi iubirea ce există în lehova și pe care Hristos a reprezentat-o în lumea noastră. Cel care are iubirea lui Dumnezeu în inima sa nu are nici o vrăjmășie față de Legea lui Dumnezeu, ci dă ascultare de bunăvoie tuturor poruncilor Sale – aceasta constituie creştinism. Acela care are o iubire supremă pentru Dumnezeu va da pe față iubire față de semenii săi, care aparțin lui Dumnezeu atât prin creațiune, cât și prin răscumpărare. lubirea este împlinirea Legii şi este datoria fiecărui copil al lui Dumnezeu aceea de a da ascultare poruncilor Sale…

Legea lui Dumnezeu, care este sfințenia desăvârșită, este singurul și adevăratul standard al caracterului. lubirea este exprimată în ascultare și iubirea desăvârșită înlătură frica. Aceia care iubesc pe Dumnezeu au sigilul lui Dumnezeu pe frunțile lor şi aduc la îndeplinire lucrarea lui Dumnezeu. 0, dacă toți care mărturisesc a fi creștini ar înțelege ce înseamnă să iubești în mod practic pe Dumnezeu … Ei ar înțelege ceva despre sfințenia infinită a lui Dumnezeu, recunoscând că El este foarte înalt şi poalele slavei Sale umplu Templul. Ei vor avea atunci o puternică influență asupra vieții și caracterului celor din jurul lor, care va lucra asemenea aluatului în mijlocul masei de oameni, transformând pe alții prin puterea lui Isus Hristos. Conectați la lzvorul puterii, ei nu vor pierde niciodată influența lor vitală, ci vor crește totdeauna în eficiență. (YV26 iulie 1894).

lubirea față de Dumnezeu trebuie să fie un principiu viu, marcând fiecare faptă, cuvânt, fiecare gând. Dacă în puterea lui Hristos noi căutăm să menținem o astfel de consacrare, atunci vom avea zilnic comuniune cu Dumnezeu… Principiile Legii lui Dumnezeu vor locui in inimă și vor controla acțiunile. Atunci va fi tot atât de natural pentru noi să căutăm curăția și sfințenia, să ne ferim de spiritul și exemplul lumii și să căutăm să fim de folos tuturor celor din jurul nostru, aşa cum este pentru îngerii Slavei să aducă la îndeplinire lucrarea iubirii încredințată lor. (RH/23 oct 1888)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.