Category Archives: Tableta Săptămânii

Tableta Săptămânii

Ajutor neobosit…

ajutorAjutor neobosit…

Lucrarea îngerilor este aceea de a se apropia de cel încercat, suferind şi ispitit. Ei lucrează neobosit în favoarea acelora pentru care a murit Hristos… În ceruri, se duce un raport despre fiecare străduinţă încununată cu succes, depusă de noi spre a risipi întunericul şi răspândi cunoştinţa despre Hristos. Când fapta este raportată înaintea Tatălui, bucuria se răspândeşte prin toată oştirea cerului.”

(„Istoria Faptelor Apostililor”, E. G. White, pg. 109).

Eficienta in munca

eficientaEficiență în muncă…

„Tinerii să fie pătrunşi de gândul că educaţia nu are scopul de a-i învăţa cum să scape de sarcinile neplăcute ale vieţii şi de poverile ei, ci acela de a uşura munca prin predarea unor metode mai bune şi a unor idealuri mai înalte.” (Educatia, E. G. White, pg. 171)

Măsura dreptății…

Măsura dreptății…Dreptate

Dumnezeu pretinde, pe drept, iubire şi ascultare din partea tuturor creaturilor Sale. Prin Legea Sa, El le-a dat o desăvârşită măsură a dreptăţii. Însă mulţi Îl uită pe Făcătorul lor şi aleg să-şi urmeze propriile lor căi împotriva voii Sale. Ei răspund cu vrăjmăşie iubirii care este înaltă cât cerul şi întinsă cât universul. Dumnezeu nu poate face rabat de la cerinţele Legii Sale pentru a ajunge la măsura oamenilor nelegiuiţi; dar nici omul nu poate, prin propria sa putere, să împlinească cerinţele Legii. Numai prin credinţa în Hristos păcătosul poate să fie curăţit de vinovăţie şi adus în stare să asculte de Legea Creatorului său.”

(„Istoria Faptelor Apostililor”, E. G. White, pg. 306).

Multe pietre prețioase

PietreÎn lumea noastră sunt mulţi aceia care se găsesc mai aproape de Împărăţia lui Dumnezeu decât ne închipuim noi. În această întunecată lume a păcatului, Domnul are multe pietre preţioase… Mulţi vor preţui înţelepciunea de la Dumnezeu mai presus decât orice câştig pământesc şi vor ajunge credincioşi purtători de lumină.”

(„Istoria Faptelor Apostililor”, E. G. White, pg. 100).

Bucuria slujirii…

004BIBLEBucuria slujirii…

„În viaţa noastră de aici, aşa cum este ea, pământească şi limitată de păcat, descoperim cea mai mare bucurie şi cea mai înaltă educaţie în slujire. Iar în condiţia viitoare, neîncătuşaţi de limitările impuse de firea omenească supusă păcatului, tot în slujire vom afla cea mai mare bucurie şi cea mai înaltă educaţie.” (Educatia, E. G. White, pg. 238)

La cruce…

La cruce…

„Fără cruce, omul nu ar putea avea nicio legătură cu Tatăl. De ea depinde nădejdea noastră. De la ea străluceşte lumina iubirii Mântuitorului şi, când la piciorul crucii păcătosul priveşte în sus la Acela care a murit spre a-l salva, este plin de o bucurie nespusă, căci păcatele îi sunt iertate. Îngenunchind în credinţă la cruce, el ajunge în locul cel mai înalt la care poate ajunge omul.”

(„Istoria Faptelor Apostililor”, E. G. White, pg. 151).