Gândul Zilei

În păzirea poruncilor Tatălui Său

„Dacă păziți poruncile Mele, veți rămâne în dragostea Mea, după cum și Eu am păzit poruncile Tatălui Meu și rămân în dragostea Lui.” (Ioan 15:10)

Hristos a reprezentat caracterul Dumnezeului cerurilor înaintea oamenilor și înaintea îngerilor. El a demonstrat că, atunci când depinde în totul de Dumnezeu, oamenii pot să păzească poruncile lui Dumnezeu și să trăiască și să țină legea Sa ca pe ochii din cap. (Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, p. 226)

Exemplul lui Hristos are autoritate pentru fiecare fiu și fiică a lui Adam. El a reprezentat legea lui Dumnezeu în viața Sa, dându-le oamenilor un exemplu despre ce poate realiza în natura umană păzirea fiecărui precept. El este exemplul nostru, și fiecărui om înzestrat cu rațiune i se cere să pășească pe urmele Sale; căci viața Lui este un model desăvârșit pentru toată omenirea. Hristos este standardul desăvârșit al acelui caracter pe care fiecare îl poate atinge. (…)

Cum a trăit Răscumpărătorul lumii? Nu ca să-Și placă Sieși, ci ca să Îi aducă slavă lui Dumnezeu îndeplinind lucrarea Lui de a ridica omul căzut care fusese creat după chipul lui Dumnezeu. Prin învățătură și exemplu, El i-a învățat pe oameni calea neprihănirii, reprezentând caracterul lui Dumnezeu și oferind lumii un standard desăvârșit de excelență morală în natura umană. Cele două mari precepte ale legii trebuie să reglementeze purtarea tuturor oamenilor. Aceasta a fost lecția pe care Hristos ne-a dat-o atât prin cuvânt, cât și prin exemplu. El le spunea oamenilor: „Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta (…) și pe aproapele tău ca pe tine însuți” (Luca 10:27). Domnul Dumnezeul cerului cere din partea inteligențelor omenești iubire supremă și închinare. (Youth’s Instructor, 18 octombrie 1894)

Omul să-și compare viața cu viața lui Hristos. (…) Să imite exemplul Aceluia care a ilustrat în viața Sa legea lui Iehova și care a zis: „Am păzit poruncile Tatălui Meu.” Cei ce Îl urmează pe Hristos vor privi continuu la legea desăvârșită a libertății și, prin harul care le-a fost dat de Hristos, își vor modela caracterul după cerințele divine. (Loc. cit.)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.