Gândul Zilei

Trebuie să ne luăm timp să ne gândim la Dumnezeu

„Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ.” (Psalmii 46:10)

Creștinilor ar trebui (…) să le placă să mediteze [la Dumnezeu – n.r.] și să nutrească un spirit de devoțiune. Multora parcă le pare rău după momentele petrecute în meditație, cercetarea Scripturilor și rugăciune, ca și când timpul petrecut astfel ar fi pierdut. Aș dori ca toți să vedeți aceste lucruri în lumina în care dorește Dumnezeu să le vedeți, pentru că atunci veți acorda Împărăției cerului cea mai mare importanță. Atunci când inima voastră este în cer, toate virtuțile voastre vor fi pline de vigoare, iar îndatoririle vor fi îndeplinite cu însuflețire. Disciplinarea minții pentru a se concentra asupra lucrurilor cerești va pune viață și zel în toate strădaniile voastre. (Review and Herald, 29 martie 1870)

Toți cei ce doresc să fie părtași la natura divină să înțeleagă că trebuie să scape de stricăciunea care este în lume prin pofte. Trebuie să fie o luptă continuă și zeloasă a sufletului împotriva închipuirilor stricate ale minții. Trebuie să se dea pe față o împotrivire neclintită față de ispita de a păcătui în gând sau faptă. Sufletul trebuie să fie păzit de orice pată, prin credința în Acela care este în stare să ne ferească de cădere. Ar trebui să medităm la Sfintele Scripturi, gândindu-ne într-o manieră sobră și onestă la lucrurile ce țin de mântuirea noastră veșnică. Mila infinită și iubirea lui Isus, sacrificiul Lui în favoarea noastră impun să medităm la ele în modul cel mai serios și mai solemn. Mintea noastră ar trebui să insiste pe caracterul scumpului nostru Răscumpărător și Mijlocitor. Ar trebui să căutăm să înțelegem însemnătatea planului de mântuire. Ar trebui să medităm la misiunea Aceluia care a venit să-Și mântuiască poporul din păcat. Reflectând mereu la subiecte cerești, credința și iubirea noastră se vor face mai puternice. Rugăciunile noastre vor fi din ce în ce mai acceptabile în fața lui Dumnezeu pentru că vor fi din ce în ce mai mult amestecate cu credință și iubire. Vor fi mai inteligente și mai arzătoare. (Review and Herald, 12 iunie 1888)

Când mintea este umplută astfel, (…) cel ce crede în Hristos va fi în stare să scoată lucruri bune din vistieria inimii sale. (Youth’s Instructor, 7 iunie 1894)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.